Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Ετήσια Γενική Συνέλευση της ΕΠΣ Φλώρινας

Την Τετάρτη 23 Μαΐου 2018 διεξήχθη στην αίθουσα πολλαπλών χρήσεων του Δήμου Φλώρινας η ετήσια γενική συνέλευση των σωματείων της ΕΠΣ Φλώρινας. Παρόλο που δεν υπήρχε απαρτία ο Πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κ. Αντωνιάδης Κωσταντίνος καλωσόρισε τους αντιπροσώπους των σωματείων που παρευρέθηκαν και τους ευχαρίστησε για τη συμμετοχή τους.

Έπειτα το λόγο πήρε ο Γενικός Γραμματέας της ΕΠΣ Φλώρινας κ. Γιαπράκης Χρήστος ο οποίος διάβασε τα πεπραγμένα της αγωνιστικής περιόδου 2017-2018 τα οποία ενέκρινε ομόφωνα η γενική συνέλευση.

Στη συνέχεια ο Ταμίας της ΕΠΣ Φλώρινας κ. Ναλπαντίδης Στέφανος, διάβασε τον οικονομικό απολογισμό 2017 και την έκθεση της εξελεγκτικής επιτροπής η οποία απαλάσσει το Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας από κάθε ευθύνη. Η έκθεση εγκρίθηκε ομόφωνα από τους αντιπροσώπους των σωματείων.

Κατόπιν οι αντιπρόσωποι των σωματείων τοποθετήθηκαν επί διαφόρων θεμάτων που αφορούν το ποδόσφαιρο της Φλώρινας. Όλα γίνανε με ηρεμία και απόλυτη τάξη και αφού εξαντλήθηκαν όλα τα θέματα, στο τέλος ο πρόεδρος της γενικής συνέλευσης κήρυξε τη λήξη αυτής.