Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

‘Κατεβάστε’ και συμπληρώστε τη πράξη συναίνεσης για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων

Η ΕΠΣ Φλώρινας ενημερώνει τους αθλητές και τους παράγοντες των ομάδων ότι πρέπει να συναινέσουν ρητά στην αποθήκευση και επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα από την ΕΠΣ Φλώρινας, την ΕΠΟ και τρίτους παρόχους υπηρεσιών (ομοσπονδίες, ενώσεις κλπ.).

Η φόρμα συναίνεσης πρέπει να συμπληρωθεί και να υπογραφεί ενώ έπειτα πρέπει να θεωρηθεί για το γνήσιο της υπογραφής από τα ΚΕΠ. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με την ΕΠΣ Φλώρινας.

Βρείτε παρακάτω τους συνδέσμους για να “κατεβάσετε” την πράξη συναίνεσης: