Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Ενημέρωση σχετικά με τη Σχολή Προπονητών UEFA C που θα λειτουργήσει το 2019 από την ΕΠΟ και την ΕΠΣ Φλώρινας

Η ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους ότι η σχολή προπονητών κατηγορίας UEFA C, θα λειτουργήσει στην ΦΛΩΡΙΝΑ από 1/7/2019 έως 13/7/2019, με συνεργασία της ΕΠΟ με την  ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ.

Τα απαιτούμενα δικαιολογητικά για την εγγραφή των ενδιαφερομένων είναι τα
εξής:

 1. Αίτηση του ενδιαφερόμενου στα γραφεία της ΕΠΣ που διοργανώνει τη
  σχολή
 2. Βεβαίωση ΕΠΟ ή ΕΠΣ ότι υπήρξε ποδοσφαιριστής (προαιρετικά)
 3. Αντίγραφο Ποινικού Μητρώου, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
 4. Πιστοποιητικό Εισαγγελικής Αρχής, ότι δεν είναι φυγόποινος ή φυγόδικος, όχι παλαιότερο των τριών (3) μηνών
 5. Ιατρική βεβαίωση περί υγείας από παθολόγο, όχι παλαιότερο των δύο (2) μηνών
 6. Δήλωση παραίτησης από ενδεχόμενες αξιώσεις
 7. Πιστοποιητικό Σπουδών θεωρημένο. Απολυτήριο Γ΄ Γυμνασίου τουλάχιστον
 8. Οι υποψήφιοι οφείλουν να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους
 9. Θεωρημένη και υπογεγραμμένη υπεύθυνη δήλωση πράξης συναίνεσης (εφόσον δεν έχει αποσταλεί).
 10. Παράβολο 500€. Το παράβολο θα κατατίθεται στον αριθμό λογαριασμού 5258021627831 της ΕΠΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ στην Τράπεζα Πειραιώς.