Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Προκήρυξη Κυπέλλου ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020

ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία της δυναμεως μας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνουμε Προκήρυξη του Κυπέλλου της ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020 καθώς και το συνημμένα έντυπο ΔΗΛΩΣΕΩΣ συμμετοχής στο Κύπελλο Ερασιτεχνικών Σωματείων 2019-2020 το οποίο αφου συμπληρωθεί δεόντως, πρέπει να υποβληθεί στα γραφεία της ΕΠΣ Φλώρινας μαζί με εκατόν είκοσι (120) ΕΥΡΩ για δικαίωμα συμμετοχής για τα Σωματεία της Α’ Κατηγορίας, ογδόντα (80) ΕΥΡΩ για τα Σωματεία της Β’ Κατηγορίας μέχρι 10/08/2019 ημέρα Σάββατο.

Πέραν της παραπάνω ημερομηνίας καμία δήλωση συμμετοχής στο Κύπελλο από οποιοδήποτε Σωμαατείο δεν θα γίνει δεκτή. Σας γνωρίζουμε ότι για τα Σωματεια Α’ και Β’ Κατηγορίας η συμμετοχή είναι υποχρεωτική.

Επίσης τα Σωματεία που θα μετάσχουν στους αγώνες Κυπέλλου, υποχρεούνται σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις να καταρτίζουν την ομάδα τους με ποδοσφαιριστές οι οποίοι είναι ΚΑΤΟΧΟΙ Δελτίου Αθλητικής Ιδιότητας και ΚΑΤΟΧΟΙ Κάρτας Υγείας Αθλητή.

Σας γνωρίζουμε ότι η κλήρωση των αγώνων Κυπέλλου θα γίνει τη Δευτέρα 12/08/2019 και ώρα 19:30 στα γραφεία της ΕΠΣ Φλώρινας.

Έναρξη Αγώνων Κυπέλλου: 24 & 25/08/2019

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Ο Γεν.Γραμματέας
Χρήστος Γιαπράκης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας


ΔΉΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ