Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΕΠΣ Φλώρινας 2019-2020

ΠΡΟΣ: Όλα τα Σωματεία της δυνάμεως μας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνουμε Προκήρυξη Πρωταθλήματος και Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της ΕΠΣ Φλώρινας περιόδου 2019-2020 και σας παρακαλούμε όπως, αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε, να την επιστρέψετε στην Ένωση μας, οδός Παύλου Μελά 7 ΜΕΧΡΙ 17-8-2019 ημέρα ΣΑΒΒΑΤΟ για την Α’ και Β’ Κατηγορία, γιατί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα αποκλεισθείτε από τους αγώνες πρωταθλήματος χωρίς άλλη ειδοποίηση.

Παράκληση όπως το παράβολο των ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ (150) ΕΥΡΩ για την Α’ Κατηγορία και ΕΚΑΤΟΝ ΤΡΙΑΝΤΑ (130) για την Β’ Κατηγορία για τη συμμετοχή σας στο πρωτάθλημα να τα αποστείλετε στην Ένωση μας σε ρευστό για το οποίο θα σας δίνεται σχετική απόδειξη.

Η κλήρωση θα γίνει στις 26-8-2019 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 7:00μμ στα γραφεία της Ένωσης. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κωνσταντίνος Αντωνιάδης

Ο Γεν. Γραμματέας
Χρήστος Γιαπράκης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας