Ανακοίνωση Σχολής Επανεξέτασης για απόκτηση διπλώματος

Σας κάνουμε γνωστό ότι η Ε.Π.Ο ύστερα από αίτημα μας αποφάσισε την λειτουργία σχολής επανεξέτασης για απόκτηση Διπλώματος, στις Κατηγορίες UEFA-C΄ UEFA-B΄ & UEFA-A΄ από 21-8-2019 έως και 25-8- 2019.

Οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά την σχετική αίτηση στην διεύθυνση proponites@epo.gr μέχρι 6-8-2019.

Επίσης απαιτείται και πράξη συναίνεσης

Για περισσότερες πληροφορίες: 2411.023.426

Κατεβάστε την αίτηση σε εκτυπώσιμη μορφή PDF.