Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Φοροκίνητρα ενίσχυσης των ερασιτεχνικών αθλητικών σωματείων

Η ΕΠΣ Φλώρινας σας ανακοινώνει ότι ο Υφυπουργός αθλητισμού Απόστολος Βεσυρόπουλος υπέγραψε απόφαση στις 17/12/2019 με την οποία μειώνεται ο φόρος εισοδήματος για τα πρόσωπα που προβαίνουν σε δωρεές προς τα ερασιτεχνικά αθλητικά σωματεία.

Η μείωση του ποσού του φόρου θα είναι σε ποσοστό 20% του ποσού της δωρεάς ενώ το συνολικό ποσό των δωρεών δεν μπορεί να υπερβαίνει το 5% του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος.

Στόχος της απόφασης είναι να ενισχυθεί ο ερασιτεχνικός αθλητισμός και η περαιτέρω ανάπτυξη του αλλά και να δημιουργηθούν επιπλέον κίνητρα χρηματοδότησης από τον ιδιωτικό τομέα.

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας