Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων Προπονητών 2019-21 από την ΕΠΟ

Η ΕΠΟ θα λειτουργήσει Σχολή Ανανέωσης Ταυτοτήτων 2019-2021 διάρκειας 15 ωρών για επίπεδο διπλωμάτων UEFA-A, UEFA-B και UEFA-C στις 24-26/8/2020. Η παρουσίαση των θεμάτων θα πραγματοποιηθεί με χρήση ηλεκτρονικής πλατφόρμας (διαδικτυακά) από την Εκπαιδευτική Ομάδα της ΕΠΟ.

Το κόστος συμμετοχής για τη συγκεκριμένη Σχολή είναι:

  • Για τους προπονητές UEFA A, παράβολο συμμετοχής 60,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
  • Για τους προπονητές UEFA B, παράβολο συμμετοχής 40,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)
  • Για τους προπονητές UEFA C, παράβολο συμμετοχής 20,00 € (υπέρ οικείας ΕΠΣ)

Το παράβολο θα πρέπει να κατατεθεί από κάθε συμμετέχοντα προπονητή στην ΕΠΣ που ανήκει έως 17/8/2020.