Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Σύγκλιση Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των Σωματείων-Μελών της ΕΠΣ Φλώρινας

Κύριε Πρόεδρε,

Έχοντας υπόψη τις διατάξεις του Καταστατικού της Ένωσης μας και την από 4/28-4-2022 απόφαση του Δ.Σ. της Ε.Π.Σ. Φλώρινας

ΣΥΓΚΑΛΟΥΜΕ

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Σωματείων-Μελών της Ε.Π.Σ. Φλώρινας στη Φλώρινα τη Τρίτη 14/6/2022 και ώρα 7:00μμ στην ΑΙΘΟΥΣΑ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ του Δήμου Φλώρινας (Νέο Πάρκο Φλώρινας) με τα παρακάτω θέματα:

1) Εκλογή δυο Γραμματέων για την τήρηση των πρακτικών.
2) Επικύρωση πληρεξούσιων αντιπροσώπων των Σωματείων-Μελών και έλεγχος απαρτίας παρισταμένων Μελών.
3) Έκθεση και έγκριση Διοικητικού Απολογισμού έτους 2021 (από 26/6/2021 μέχρι 31/12/2021).
4) Έκθεση Εξελεγκτικής Επιτροπής (από 16/6/2021 μέχρι 31/12/2021).
5) Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Απολογισμού (από 16/6/2021 μέχρι 31/12/2021).
6) Έκθεση και έγκριση Οικονομικού Προϋπολογισμού 2022.
7) Γενική τροποποίηση του Καταστατικού της Ε.Π.Σ. Φλώρινας σύμφωνα με τον ν.2725/1999 όπως ισχύει τροποποιημένος.

Κάθε Σωματείο-Μέλος θα εκπροσωπηθεί στην Γ.Σ. με έναν αντιπρόσωπο που θα ορισθεί μαζί με τον αναπληρωτή του με απόφαση του Δ.Σ. του Σωματείου του και θα προσκομίσουν ειδικό πληρεξούσιο έγγραφο του Σωματείου που εκπροσωπούν, μαζί με ακριβές φωτοαντίγραφο του Πρακτικού απόφασης που τους ορίζει, διαφορετικά δε θα γίνουν δεκτοί στη Γ.Σ.

Οι αντιπρόσωποι των Σωματείων πρέπει να τα καταθέσουν το αργότερο μέχρι την 12η μεσημβρινή της 10/6/2022 στα γραφεία της Ε.Π.Σ. Φλώρινας.

Σε περίπτωση μη απαρτίας η Γ.Σ. θα επαναληφθεί την ίδια μέρα (Τρίτη στις 14/6/2022) και ώρα 8:00μμ στον ίδιο χώρο με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης και με οσαδήποτε παρόντα μέλη.

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αντωνιάδης

Ο Γεν.Γραμματέας
Ανδρέας Θεοφανίδης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας

ΔΕΙΤΕ ΤΟ ΕΓΓΡΑΦΟ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ PDF.