Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΕΠΣ Φλώρινας 2022-2023

Προς όλα τα Σωματεία της δυνάμεως μας

Κύριε Πρόεδρε,

Σας στέλνουμε την Προκήρυξη Πρωταθλήματος και τη Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα της ΕΠΣ Φλώρινας περιόδου 2022-2023 και σας παρακαλούμε όπως, αφού τη συμπληρώσετε και την υπογράψετε, να την επιστρέψετε στην Ένωση μας, οδός Παύλου Μελά 7, ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 26/8/2022 ημέρα ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ για την Α’ και Β’ Κατηγορία, γιατί μετά την παρέλευση της παραπάνω προθεσμίας θα αποκλεισθείτε από τους αγώνες Πρωταθλήματος χωρίς άλλη ειδοποίηση.


Το παράβολο συμμετοχής πρωταθλήματος για την Α’ Κατηγορία είναι ΕΚΑΤΟΝ ΠΕΝΗΝΤΑ [150] ΕΥΡΩ και για τη Β’ Κατηγορίας ΕΚΑΤΟΝ ΕΙΚΟΣΙ [120] ΕΥΡΩ.

Η κλήρωση του πρωταθλήματος θα γίνει στις 1/9/2022 ημέρα ΠΕΜΠΤΗ και ώρα 7:00μμ στα γραφεία της Ένωσης. Η παρουσία σας είναι απαραίτητη.


Δείτε / Κατεβάστε την Προκήρυξη Πρωταθλήματος ΕΠΣ Φλώρινας 2022-2023

Δείτε / Κατεβάστε την Δήλωση Συμμετοχής στο Πρωτάθλημα

Για το Δ.Σ.

Ο Πρόεδρος
Κων/νος Αντωνιάδης

Ο Γεν.Γραμματέας
Ανδρέας Θεοφανίδης

Λογότυπο ΕΠΣ Φλώρινας