Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Έναρξη-Λήξη Αγωνιστικής Περιόδου 2024-25, Μετεγγραφικές Περίοδοι, Ηλικιακά Όρια Ποδοσφαιριστών

ΕΠΟ

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023 & 70/29.06.2024 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής, οι μετεγγραφικές περίοδοι και τα ηλικιακά όρια αυτής καθορίζονται ως ακολούθως:  

Συνεχίστε την ανάγνωση του “Έναρξη-Λήξη Αγωνιστικής Περιόδου 2024-25, Μετεγγραφικές Περίοδοι, Ηλικιακά Όρια Ποδοσφαιριστών”