Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Έναρξη-Λήξη Αγωνιστικής Περιόδου 2024-25, Μετεγγραφικές Περίοδοι, Ηλικιακά Όρια Ποδοσφαιριστών

Για την αγωνιστική περίοδο 2024-2025 και σύμφωνα με τις υπ’ αριθμόν 59/20-11-2023 & 70/29.06.2024 αποφάσεις της Εκτελεστικής Επιτροπής της ΕΠΟ οι ημερομηνίες έναρξης και λήξης αυτής, οι μετεγγραφικές περίοδοι και τα ηλικιακά όρια αυτής καθορίζονται ως ακολούθως:  

ΕΝΑΡΞΗ & ΛΗΞΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2024-2025 

Ημερομηνία έναρξης της νέας ποδοσφαιρικής περιόδου είναι η 1-7-2024 και  ημερομηνία λήξης αυτής η 30-6-2025. 


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ (ΠΑΕ)

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 1-7-2024  έως και 11-9-2024. Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές  επαγγελματιών & ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών,  δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανηλίκων που εγγράφονται  σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και  εσωτερικές κινήσεις από 12-9-2024 έως και 30-9-2024. 

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς και εσωτερικές κινήσεις από 1-1- 2025 έως και 31-1-2025. Στις εν λόγω κινήσεις περιλαμβάνονται οι μετεγγραφές  επαγγελματιών & ερασιτεχνών, επανεγγραφές επαγγελματιών & ερασιτεχνών,  δανεισμοί επαγγελματιών και φυσικά οι κινήσεις των ανηλίκων που εγγράφονται  σε μία ΠΑΕ με απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για άνεργους επαγγελματίες για διεθνείς και  εσωτερικές κινήσεις από 1-2-2025 έως και 9-2-2025. 

➢ Επιτρέπονται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 1-7-2024 έως  και 30-6-2025, οι τροποποιήσεις συμβολαίων επαγγελματιών που ανήκουν ήδη στη  δύναμη μίας ΠΑΕ.  

➢ Επιτρέπεται σε όλη τη διάρκεια της ποδοσφαιρικής περιόδου, από 1-7-2024 έως  και 30-6-2025, η αλλαγή ιδιότητας (από ερασιτέχνες σε επαγγελματίες) για όσους  ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές ανήκουν ήδη στη δύναμη μίας ΠΑΕ. 

➢ Για τους ερασιτέχνες ποδοσφαιριστές που ανήκουν στη δύναμη του ιδρυτικού  ερασιτεχνικού σωματείου μίας ΠΑΕ απαιτείται η διενέργεια μετεγγραφής ώστε να  ενταχθεί στη δύναμη της ΠΑΕ και αυτή πρέπει να πραγματοποιηθεί εντός των  ανωτέρω περιόδων εγγραφών/μετεγγραφών που αφορά τα επαγγελματικά  σωματεία. Το ιδρυτικό σωματείο και η ΠΑΕ είναι δύο διαφορετικά σωματεία.

Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024  έως και 30-6-2025. Οι εν λόγω πρώτες εγγραφές αφορούν είτε ερασιτέχνες, είτε  επαγγελματίες. 

Πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-7-2024 έως 15-7-2024. Οι εν λόγω πρώτες  εγγραφές αφορούν είτε ερασιτέχνες, είτε επαγγελματίες. 


ΠΕΡΙΟΔΟΙ ΕΓΓΡΑΦΩΝ-ΜΕΤΕΓΡΑΦΩΝ ΓΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΑ ΣΩΜΑΤΕΙΑ ΕΠΣ

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-8-2024 έως και 18-10- 2024. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς  μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με  απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 

Θερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-8-2024 έως και 25- 10-2024.  

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για διεθνείς κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24-1- 2025. Στην εν λόγω μετεγγραφική περίοδο συμπεριλαμβάνονται και οι διεθνείς  μετεγγραφές των ανηλίκων που εγγράφονται σε ένα ερασιτεχνικό σωματείο με  απόφαση FIFA (προστασία ανηλίκων, άρθρο 19). 

Χειμερινή μετεγγραφική περίοδος για εσωτερικές κινήσεις από 1-1-2025 έως και 24- 1-2025.  

Θερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-8-2024 έως και 25-10- 2024. 

Χειμερινές επανεγγραφές ερασιτεχνών ποδοσφαιριστών από 1-1-2025 έως και 24- 1-2025. 

Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λήξει έως 30-6-2024 ή λυθεί έως 31-7-2024, από 1-8-2024 έως και  25-10-2024.  

Θερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λυθεί μετά την 1-8-2024, από 1-10-2024 έως και 25-10-2024. ➢ Χειμερινές επανεγγραφές πρώην επαγγελματιών ποδοσφαιριστών, των οποίων τα  συμβόλαια έχουν λήξει έως 31-12-2024 ή λυθεί έως 15-1-2025, από 1-1-2025 έως και  15-1-2025 (σύμφωνα με το άρθρο 3 παρ. 1 του παρόντος). 

Θερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου (οι πρώην υποσχετικές) από 1-8-2024 έως  και 25-10-2024. 

Χειμερινές μετεγγραφές ορισμένου χρόνου ερασιτεχνών (οι πρώην υποσχετικές)  από 1-1-2025 έως και 24-1-2025.

Πρώτες εγγραφές ανηλίκων ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική σεζόν από 1-7-2024  έως και 30-6-2025. 

Θερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων από 1-8-2024 έως και 25-10-2024. ➢ Χειμερινές πρώτες εγγραφές ενηλίκων ερασιτεχνών από 1-1-2025 έως και 24-1- 2025. 

Ατομικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024  έως και 30-6-2025. 

Ομαδικές αποδεσμεύσεις ανοιχτές όλη την ποδοσφαιρική περίοδο από 1-7-2024  έως και 30-6-2025. 


ΗΛΙΚΙΑΚΑ ΟΡΙΑ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΩΝ/ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ 2024-2025

Για τον προσδιορισμό της ηλικίας των ποδοσφαιριστών, ως ημερομηνία γέννησής τους  θεωρείται η 1η Ιανουαρίου του έτους γέννησής τους. Ο εν λόγω καθορισμός  «ποδοσφαιρικής ηλικίας» σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στις διεθνείς διατάξεις (F.I.F.A. &  U.E.F.A.) υπερισχύει κάθε αντίθετης διάταξης κανονισμού ή προκηρύξεως. 


ΕΤΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

 • 1999 25+ 
 • 2000 Κ-25 
 • 2001 Κ-24 
 • 2002 Κ-23 
 • 2003 Κ-22 
 • 2004 Κ-21 
 • 2005 Κ-20 
 • 2006 Κ-19 
 • 2007 Κ-18 
 • 2008 Κ-17 
 • 2009 Κ-16 
 • 2010 Κ-15 
 • 2011 Κ-14 
 • 2012 Κ-13 
 • 2013 Κ-12 
 • 2014 K-11 
 • 2015 K-10

ΚΑΤΕΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΣΕ ΕΚΤΥΠΩΣΙΜΗ ΜΟΡΦΗ (PDF)