Νέα ΕΠΣ Φλώρινας

Προκήρυξη Αγωνιστικών Πρωταθλημάτων Α1′, Α’, Β’ Ερασιτεχνικής Κατηγορίας 2017-2018

Η Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φλώρινας έχοντας υπόψη την ισχύουσα αθλητική νομοθεσία, το καταστατικό της, τους κανονισμούς πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο. και τους κανονισμούς παιδιάς, τους βαθμολογικούς πίνακες των σωματείων όλων των κατηγοριών περιόδου 2016-2017 (υπ.αριθμ. 141/29-5-2017), την υπ.αριθμ. 9/6-7-2017 απόφαση του Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας ΠΡΟΚΗΡΥΣΣΕΙ τους αγώνες του Εθνικού Πρωταθλήματος Ερασιτεχνικού Ποδοσφαίρου περιόδου 2017-2018 μεταξύ των Ερασιτεχνικών Σωματείων:
1) Α1′ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
2) Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
3) Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ

Η υποβολή δήλωσης από τις ομάδες για συμμετοχή στα Πρωταθλήματα λήγει στις 11-8-2017 ενώ η κλήρωση των Πρωταθλημάτων θα γίνει στις 28-8-2017 ημέρα Δευτέρα και ώρα 19:00 στα γραφεία της ΕΠΣ Φλώρινας.

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΟΜΑΔΩΝ
Η συμμετοχή των ομάδων στα παραπάνω πρωταθλήματα και σε όλους τους αγώνες τους είναι υποχρεωτική, σύμφωνα με όσα ειδικότερα ορίζονται από την παρούσα προκήρυξη και από τους Κανονισμούς Πρωταθλημάτων της Ε.Π.Ο. (Άρθρο 5 του ΚΑΠ). Σε περίπτωση που δεν τηρείται η υποχρέωση, επιβάλλονται οι κυρώσεις που ορίζουν οι Κανονισμοί κατά περίπτωση.

1. Α1 ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) ΑΙΑΣ ΑΜΜΟΧΩΡΙΟΥ
2) ΜΕΛΙΤΕΥΣ ΜΕΛΙΤΗΣ
3) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΒΕΥΗΣ
4) ΘΥΕΛΛΑ ΦΙΛΩΤΑ
5) ΔΙΑΓΟΡΑΣ ΒΑΡΙΚΟΥ
6) ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΣ ΑΓ. ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ
7) ΑΡΗΣ ΛΟΦΩΝ
8) ΗΡΑΚΛΗΣ ΑΡΜΕΝΟΧΩΡΙΟΥ
9) ΔΑΦΝΗ ΛΕΒΑΙΑΣ
10) ΠΑΣ ΦΛΩΡΙΝΑ
11) ΑΚΡΙΤΑΣ ΑΧΛΑΔΑΣ
12) ΕΛΛΑΣ ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΝΙΚΗΣ

2. Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) ΑΣΤΡΑΠΗ ΜΕΣΟΝΗΣΙΟΥ
2) ΙΤΙΑ ΙΤΕΑΣ
3) ΑΠΟΛΛΩΝ ΚΕΛΛΗΣ
4) Α.Σ. ΞΙΝΟΥ ΝΕΡΟΥ
5) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6) ΔΟΞΑ ΠΑΛΑΙΣΤΡΑΣ
7) ΔΟΞΑ ΚΟΛΧΙΚΗΣ
8) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΣΙΤΑΡΙΑΣ
9) ΘΗΣΕΥΣ ΠΟΛΥΠΟΤΑΜΟΥ
10) ΤΡΟΠΑΙΟΦΟΡΟΣ ΤΡΟΠΑΙΟΥΧΟΥ
11) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΡΑΣΜΑΤΟΣ

3. Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
1) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΕΛΑΡΓΟΥ
2) ΕΛΠΙΔΕΣ ΑΜΥΝΤΑΙΟΥ
3) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΚΑΤΩ ΚΛΕΙΝΩΝ
4) ΜΕΓΑΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΑΕΤΟΥ
5) ΑΤΡΟΜΗΤΟΣ ΦΛΩΡΙΝΑΣ
6) ΒΙΤΣΙ ΔΡΟΣΟΠΗΓΗΣ
7) ΕΛΛΑΣ ΠΕΤΡΩΝ
8) ΠΑΥΛΟΣ ΜΕΛΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΥ
9) Α.Σ. ΑΝΩ ΥΔΡΟΥΣΑΣ

Επίσης έχουν δικαίωμα να συμμετάσχουν στη Β’ Κατηγορία τα σωματεία που θα αναγνωρισθούν νόμιμα μέχρι την ημερομηνία υποβολής δηλώσεων της κατηγορίας αυτής. Τα σωματεία που περιέπεσαν σε αδράνεια θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στη Β’ Κατηγορία εφόσον νόμιμα επαναδραστηριοποιηθούν μέχρι την ημερομηνία υποβολής δηλώσεων της Κατηγορίας αυτής.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ – ΧΡΩΜΑΤΑ ΟΜΑΔΟΣ (ΑΡΘΡΟ 7 ΠΑΡ. 4Α ΤΟΥ ΚΑΠ)
Τα συμμετέχοντα στους αγώνες αυτούς Σωματεία Α1′, Α’ και Β’ Κατηγορίας οφείλουν μέχρι και 11-8-2017 να υποβάλλουν στην ΕΠΣ Φλώρινας έγγραφη ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ. Στη δήλωση πρέπει να γνωστοποιούνται τα χρώματα του Σωματείου σύμφωνα με τα δηλωθέντα χρώματα.

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΝΑΡΞΗΣ
Η ημερομηνία έναρξης των Πρωταθλημάτων είναι η εξής: Για την Α1′ και Α’ Κατηγορία 16 και 17-9-2017 και για την Β’ Κατηγορία 23 και 24-9-2017.

ΕΙΣΙΤΗΡΙΑ ΑΓΩΝΩΝ
Οι τιμές των εισιτηρίων καθορίζονται ως εξής: Για την Α1′ Κατηγορία 3 ΕΥΡΩ, για την Α’ Κατηγορία 2 ΕΥΡΩ και για την Β’ Κατηγορία 2 ΕΥΡΩ. Κατ’ εξαίρεση οι ομάδες της Α1′ Κατηγορίας μπορούν σε δύο (2) εντός έδρας αγώνες να έχουν τιμή εισιτηρίου 5 ΕΥΡΩ αφού πρώτα ενημερώσουν με έγγραφο τους της ΕΠΣ Φλώρινας

ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ
Η συμμετοχή των ποδοσφαιριστών στο Πρωτάθλημα γίνεται με το Δελτίο ΑΤΟΜΙΚΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ, ΔΕΛΤΙΟ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΗ και ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΥΓΕΙΑΣ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΣΤΩΝ η οποία συντάσσεται εις διπλούν, θεωρείται από γιατρό (μόνο από αθλίατρο ή ορθοπαιδικό ή παθολόγο ή καρδιολόγο ή αγροτικό γιατρό ή γενικής ιατρικής ή πνευμονολόγο) και προσκομίζεται στην ΕΠΣ Φλώρινας για θεώρηση. Η ιατρική θεώρηση έχει ετήσια ισχύ. Σε περίπτωση μη προσκόμισης της ΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ η ομάδα υφίσταται τις προβλεπόμενες για την περίπτωση κυρώσεις.

ΑΔΥΝΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΟΜΑΔΑΣ ΣΕ ΑΓΩΝΑ (ΑΡΘΡΟ 17 ΠΑΡ.2 ΤΟΥ ΚΑΠ)
Ομάδα που δεν κατέρχεται να αγωνισθεί η παραιτηθεί από αγώνα ή αποχωρήσει από το Πρωτάθλημα χωρίς να συντρέχουν λόγοι ανωτέρας βίας τιμωρείται με πρόστιμο 100 ΕΥΡΩ την κατακύρωση του αποτελέσματος με τέρματα 3-0, αφαιρούνται επίσης δυο (2) βαθμοί από τον βαθμολογικό πίνακα της τρέχουσας ποδοσφαιρικής περιόδου επιπλέον δε και δύο (2) βαθμοί από τον πίνακα βαθμολογίας του Πρωταθλήματος της επόμενης περιόδου για κάθε αγώνα που η ομάδα δεν παρουσιάζεται, παραιτείται ή δηλώνει αποχώρηση από το πρωτάθλημα. Η αφαίρεση δυο (2) βαθμών ισχύει μέχρι τρεις (3) αγώνες σε κάθε Πρωτάθλημα, δηλαδή συνολικά -6 βαθμοί.

ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΓΩΝΩΝ
Τα Πρωταθλήματα θα διεξαχθούν όπως παρακάτω:

Α1′ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ένας όμιλος με δώδεκα (12) ομάδες. Ο Πρωταθλητής ανέρχεται στην Γ’ Εθνική όπως ορίζει η Ε.Π.Ο.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΤΑΤΑΞΗ ΟΜΑΔΩΝ ΠΡΟΒΙΒΑΣΜΟΣ-ΥΠΟΒΙΒΑΣΜΟΣ
Ισχύουν γενικά όσο καθορίζονται στα άρθρα 20 και 27 του ΚΑΠ. Ολοκληρώνεται το Πρωτάθλημα και έτσι οριστικοποιείται η κατάταξη των ομάδων από την 1η έως την 12η θέση (κανονική περίοδος). Πρωταθλήτρια ομάδα για την περίοδο 2017-18 είναι η πρώτη ομάδα της βαθμολογικής κατάταξης εφόσον η βαθμολογική διαφορά από την δεύτερη είναι μεγαλύτερη ή ίση των πέντε (5) βαθμών. Σε περίπτωση που η ομάδα που κατέλαβε την 1η θέση στον βαθμολογικό πίνακα της κανονικής περιόδου έχει διαφορά βαθμών μικρότερη των πέντε (5) βαθμών από την δεύτερη, τότε διεξάγονται αγώνες PLAY-OFFS μεταξύ των ομάδων που κατέλαβαν τις θέσεις από την 1η μέχρι την 4η ως εξής:

PLAY-OFFS ΓΙΑ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΤΗ (ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ)
Έξι (6) αγωνιστικές
Ένας όμιλος τεσσάρων (4) ομάδων με διεξαγωγή αγώνων όλων των ομάδων εντός και εκτός έδρας. Με την λήξη της κανονικής διάρκειας του Πρωταθλήματος συντάσσεται ειδικός βαθμολογικός πίνακας ως εξής:
Ομάδα που κατέλαβε την 1η θέση: 5 βαθμοί
Ομάδα που κατέλαβε την 2η θέση: 2 βαθμοί
Ομάδα που κατέλαβε την 3η θέση: 1 βαθμός
Ομάδα που κατέλαβε την 4η θέση: 0 βαθμοί
Οι διαγωνιζόμενες ομάδες αγωνίζονται σε εντός και εκτός έδρας αναμετρήσεις οι οποίες ορίζονται μετά από κλήρωση. Με την ολοκλήρωση των αγώνων συντάσσεται νέα κατάταξη βάση της οποίας η ομάδα με την μεγαλύτερη συγκομιδή βαθμών καταλαμβάνει την 1η θέση. Σε περίπτωση που δύο (2) ή περισσότερες ομάδες ισοβαθμούν στη λήξη των αγώνων κατάταξης στον σχετικό πίνακα βαθμολογίας θα υπολογίζονται τα μεταξύ τους παιχνίδια κατά την διάρκεια των αγώνων κατάταξης με βάση τα κριτήρια που αναφέρει ο ΚΑΠ σε περίπτωση ισοβαθμίας.

Υποβιβάζονται στην αμέσως κατώτερη κατηγορία για την περίοδο 2018-2019 η τελευταία ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της Α1′ Κατηγορίας και ο αριθμός αυτών που υποβιβάζονται θα αυξηθεί εάν υποβιβασθεί και ο εκπρόσωπος της ΕΠΣ Φλώρινας που αγωνίζεται στην Γ’ Εθνική Κατηγορία.

2. Α’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
α) Ένας (1) όμιλος με δώδεκα (12) ομάδες σύμφωνα με την υπ.αριθμ. 84/12-7-2016 προκήρυξη της ΕΠΣ Φλώρινας.
β) Ανέρχονται στην Α1 Κατηγορία οι δύο (2) πρώτες ομάδες.
γ) Σε περίπτωση που δεν επιθυμεί κάποια από τις δύο πρώτες ομάδες να ανέλθει στην Α1 Κατηγορία τότε μπορεί να αναπληρωθεί από την 3η ή 4η ομάδα του βαθμολογικού πίνακα της Α’ Κατηγορίας.
δ) Υποβιβάζονται στην Β’ Κατηγορία οι δύο (2) τελευταίες ομάδες και ο αριθμός αυτών που υποβιβάζονται μπορεί να αυξηθεί ή να ελαττωθεί σε συνάρτηση με τις ομάδες που θα υποβιβασθούν από την Α1′ Κατηγορία.

3. Β’ ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ
Ο όμιλος ή οι όμιλοι θα σχηματισθούν ανάλογα με τις συμμετοχές των ομάδων. Ανέρχονται στην αμέσως ανώτερη Κατηγορία ο Πρωταθλητής και ο δευτεραθλητής αν είναι ένας (1) ο όμιλος ή ο Πρωταθλητής κάθε ομίλου αν είναι δύο (2) οι όμιλοι.

ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ 2018-2019
Την αγωνιστική περίοδο 2019-2019 οι Κατηγορίες Α1′, Α’ και Β’ μετονομάζονται σε Α’, Β’ και Γ’ αντίστοιχα. Επίσης η ΕΠΣ Φλώρινας προτίθεται να προβεί σε συγχώνευση της Γ’ Κατηγορίας με την Β’ ώστε να δημιουργηθούν δύο (2) όμιλοι Β’ Κατηγορίας για την αγωνιστική περίοδο 2018-2019.

ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΠΡΩΤΑΘΛΗΜΑΤΟΣ
Τα παραπάνω Πρωταθλήματα διεξάγονται σύμφωνα με τα άρθρα και τις διατάξεις του ΚΑΠ. Για κάθε τι που δεν προβλέπεται από την Αθλητική Νομοθεσία Οικονομική εγκύκλιο και την προκήρυξη αυτή, θα αποφασίζει το Δ.Σ. της ΕΠΣ Φλώρινας.